Experyans Akwolektal Envèse

/

Se le kòmansman de yon trajè. Le syèl trè ble, la mè trè kalm. Pandan ke jé mache, je wè ine kabrit. La kabrite étè trè zopopé. Paske la kabrit te renmen kouri anpil

Yon ti koudèy sou diferans ant gèp ak abèy(myèl)

/

Nan vast wayòm insèkt yo, nou trè familye avèk ti bèt volan sa yo ke yo rele abèy ak gèp. Kwake yo sanble e renmen mòde yo pa fè pati de menm espès. 1. Taksonomi ak mòfoloji (klasifikasyon, ak fòm...

Bourik kont chwal: yon analiz konparatif

/

  Bourik ak cheval(chwal) yo fè pati menm fanmi Equidae. Malgre resanblans yo, Bourik ak cheval se de espès separe ki posede karakteristik inik. Vwasi yon ti konparezon: 1. Taksonomi ak espès Bourik (Equus africanus asinus): Bourik(Âne), fè pati espès...

Ki sa ki la Fotosentèz(photosynthèse) ?

/

Imajine ke yon plant se tankou yon  ti kuizinye entelijan tou zuilit ki ka kwit pwòp manje li. Men, olye pou li sèvi ak yon recho, li gen yon demach espesyal ke nou kapab rele  “la fotosentèz.” Fotosentèz se tankou...

Pouki la nèj pa tonbe ann Ayiti

/

Ayiti se yon peyi ki sitiye nan yon pati cho nan mond lan ke yo rele twopik. Twopik yo toupre ekwatè a, ki se yon liy imajinè, kòm yon sentiwon ki mare nan mitan glòb Latè. Kote ki toupre ekwatè...

Tit: Anpi Shonghai: Yon Wayòm Afriken Enkwayab

/

Entwodiksyon: Èske w te konnen nan tan lontan an te gen yon anpi pwisan an Afrik ki te rele Anpi Shonghai? Se te yon wayòm ki te egziste depi lontan e ki te gen yon gwo enpak sou moun yo...

Kouran 24 sou 24 pou ki rezon nou pa ankò kapab reyalize sa?

/

Ayiti fè fas a dè defi enpòtan ki anpeche li genyen kouran 24 è d tan sou 24 : Enfrastrikti limite: Enfrastrikti elektrik Ayiti a soufri souz-envèstisman, sistèm demode, ak antretyen ensifizan. Rezo de jenerasyon, transmisyon, ak distribisyon elektrisite nan...

Mond fasinan de Chanpinyon ou Djondjon

/

Haiti posede yon peyizaj vibran avèk tout kalite flè, pebwa. Se yon peyi ki plen avèk trezò natirèl. Pami yo, chanpinyon ke yo kouramman rele Djondjon. Yo renmen grandi nan kwen forè, nan kwen raje avèk jaden. Chanpinyon fè pati...

Konble divizyon nimerik la:

/

Tit: 3 Kalite Aparèy ki pèmèt Aksè Entènèt nan Peyi Twazyèm Monn Entwodiksyon: Nan laj nimerik jodi a, aksè a entènèt la vin tounen yon nesesite pou devlopman sosyal, ekonomik ak Ledikasyon. Sepandan, konble divizyon nimerik la rete yon defi...

Ti Kawòl

/

Vwala se te yon gran maten, on madanm te deside fè yon koze diferan,  li pran plizyè ti sachè an plastik, e pui li mete dlo sikre kolore ladedan yo. Ansuit li mete yo andedan yon bwat à glas (tèmos)...
To top