Kanèl

/

Kanèl, yon epis ki lajman itilize an Ayiti, Epis sa a, ki sòti nan ekòs enteryè pye bwa Cinnamomum nan, se yon engredyan kle nan kuizin ayisyèn an. Yo itilize li nan yon varyete de asyèt tradisyonèl , bwason, ak...
To top