Memwa Lanati

/

Pwoteje Lanviwònman E si Lanati sonje E si Lanati posede Larekonesans Pou sila yo ki rekonesans a li menm E si Mamzèl ede sila yo ki ede li. Si Latè se tou senpleman yon gwo wòch Li fasil pou souse...
To top