Memwa Lanati

/

Pwoteje Lanviwònman E si Lanati sonje E si Lanati posede Larekonesans Pou sila yo ki rekonesans a li menm E si Mamzèl ede sila yo ki ede li. Si Latè se tou senpleman yon gwo wòch Li fasil pou souse...

Le Syèl

/

Le syèl, fimanan Watadi yon twal vas, san fin ki kouvri tèt nou. Se petèt pi gran object ke nou kapab obsève. Se petèt premye reyalizasyon de konsèpt: grandè. Lòske solèy la klere, li pwojete reyon koulè dore. Toupatou! Li...
To top