Pwezi

Le Syèl

Le syèl, fimanan

Watadi yon twal vas, san fin
ki kouvri tèt nou.

Se petèt pi gran object ke nou kapab obsève.

Se petèt premye reyalizasyon de konsèpt: grandè.

Lòske solèy la klere, li pwojete reyon koulè dore.
Toupatou!

Li blayi, etale, tout kote, sou tout sifas.

Dè fwa , li trè difisil pou ta menm detèmine.

Ki kote syèl la koumanse

Ki kote le syèl fini, tèmine.

To top