preskriptivite vs deskriptivite

/

Nati preskriptif apwòch lengwistik la konsantre sou definisyon nòm ak règ ki etabli pou itilizasyon “kòrèk” lang lan. Li vize etabli estanda presizyon ak konsèvasyon lang ki baze sou konvansyon etabli. Sa a ede minimize anbiguite ak erè nan entèpretasyon,...

Ki sa ki la Fotosentèz(photosynthèse) ?

/

Imajine ke yon plant se tankou yon  ti kuizinye entelijan tou zuilit ki ka kwit pwòp manje li. Men, olye pou li sèvi ak yon recho, li gen yon demach espesyal ke nou kapab rele  “la fotosentèz.” Fotosentèz se tankou...

Ki sa ki yon ensèkt(insecte) ?

/

Ensèkt se yon kalite bèt san rèl do (kolòn vètebral), ke yo rele envètebre. Yo fè pati de yon klas bèt yo ke rele Insecta, ki fè pati  de yon gwoup pi gwo ke yo rekonèt kòm Arthropoda. Insèkt se...

Pouki la nèj pa tonbe ann Ayiti

/

Ayiti se yon peyi ki sitiye nan yon pati cho nan mond lan ke yo rele twopik. Twopik yo toupre ekwatè a, ki se yon liy imajinè, kòm yon sentiwon ki mare nan mitan glòb Latè. Kote ki toupre ekwatè...

Kwasans eksponansyèl , ki sa li ye?

/

Kwasans eksponansyèl refere a yon modèl kote yon bagay ap grandi akyon vitès de pli zan pli rapid sou le tan.  Se tankou yon boul farin ki ap woule epi li vini pi gwo tan ke ou ap woule li....

Mond fasinan de Chanpinyon ou Djondjon

/

Haiti posede yon peyizaj vibran avèk tout kalite flè, pebwa. Se yon peyi ki plen avèk trezò natirèl. Pami yo, chanpinyon ke yo kouramman rele Djondjon. Yo renmen grandi nan kwen forè, nan kwen raje avèk jaden. Chanpinyon fè pati...
To top