Depaman Listwa

Tit: Anpi Shonghai: Yon Wayòm Afriken Enkwayab

Entwodiksyon:
Èske w te konnen nan tan lontan an te gen yon anpi pwisan an Afrik ki te rele Anpi Shonghai? Se te yon wayòm ki te egziste depi lontan e ki te gen yon gwo enpak sou moun yo ak kote ki ozalantou li. Ann aprann plis sou anpi enkwayab sa a!

Ki jan li te kòmanse:
Anpi Shonghai te kòmanse plizyè syèk de sa, alantou 15yèm syèk la. Li te kòmanse kòm yon ti wayòm yo rele Songhai Wayòm . Men, li te grandi e li te vin pi fò anba lidèchip yon gwo wa ki te rele Sonni Ali. Li te yon lidè militè entelijan ki te konn batay.Apre Sonni Ali, yon nouvo wa ki te rele Askia Muhammad I te pran plas. Li te fè Anpi Shonghai grandi plis nan òganize fason li te gouvène. Li divize anpi a an diferan pati, chak ak pwòp lidè pa yo. Sa a te ede anpi a rete òganize epi fasilite komès ak mentyen lapè.

Anpil lavant ak komès:
Anpi Shonghai te vin rich anpil paske li te byen chita pou komès. Li te nan mitan wout komès enpòtan yo an Afrik de Lwès, ki vle di moun ki soti nan diferan kote te pase ak komès bagay tankou lò, sèl, ak lòt bagay ki gen valè. Anpi a te kolekte taks nan men komèsan, sa ki te ede yo vin pi rich toujou.

Moun entelijan ak aprantisaj:
Yon vil nan Anpi Shonghai ki rele Timbuktu te vin pi popilè pou aprann ak konesans li. Anpil entelektyèl ak moun entèlijan te rete la, epi yo te gen anpil liv ak maniskri. Yo te aprann matematik, syans, medikaman, elatriye. Moun te soti toupatou nan mond lan pou yo etidye nan Timbuktu.

Fen a:
Malerezman, tankou anpil anpi, Anpi Shonghai te tonbe nan pwoblèm epi evantyèlman tonbe. Te gen lit pouvwa andedan anpi a ak Lè sa a, yon gwoup envazyon nan Maròk. Kapital la nan anpi a te kaptire eanpi a kraze. Men, menmsi sa te fini, enfliyans ak kilti Anpi Shonghai la te kontinye gen enpak sou rejyon an.

Konklizyon:
Anpi Shonghai se te yon gran wayòm kokenn nan istwa L Afrik. Li te vin rich nan komès, li te gen moun entèlijan ak aprann, e li te gen yon lame fò. Malgre ke li te tonbe evantyèlman, eritaj li ap siviv e raple nou de sivilizasyon Afriken yo.

To top