LaSyans

Kwasans eksponansyèl , ki sa li ye?

Kwasans eksponansyèl refere a yon modèl kote yon bagay ap grandi akyon vitès de pli zan pli rapid sou le tan.  Se tankou yon boul farin ki ap woule epi li vini pi gwo tan ke ou ap woule li.

Pou ede w konprann, an n imajine nou gen yon machin de doublaj majik. Machin sa a double kantite objè  ke ou mete ladan li. Si ou kòmanse ak 1 objè epi mete li nan machin nan, li double pou vin 2.
Si ou mete 2 menm objè sa yo ankò nan nan machin nan, you double ankò pou vin 4. Lè sa a, si ou mete tout 4 objè yo tounen nan machin nan, li double yo pou vin 8. Chak fwa ou mete objè yo tounen nan machin nan, nimewo a double epi li kontinye ap vin akwat (pi gwo). Sa a se yon egzanp kwasans eksponansyèl.

 

Nan matematik, nou itilize yon senbòl espesyal ki rele yon ekspozan pou reprezante kalite de kwasans sa a. Yon ekspozan se yon ti nonb ki di w konbyen fwa pou w miltipliye yon nonb poukont li. Se tankou yon rakousi (wout dekoupe) pou miltiplikasyon repete.

Pa egzanp, si nou gen nimewo 2 a epi ogmante li nan puisans 3, ekri 2^3, sa vle di miltipliye 2 poukont li twa fwa: 2 x 2 x 2 = 8. Kidonk 2^3 egal a 8 .

Men yon lòt egzanp: Si nou gen nimewo 10 a leve nan puisans 2, ekri 10^2, sa vle di miltipliye 10 poukont li de fwa: 10 x 10 = 100. Kidonk, 10^2 egal a 100.

Ou ka jwenn kwasans eksponansyèl nan anpil sitiyasyon lavi reyèl. Pa egzanp,

  • kwasans yon popilasyon,
  • pwopagasyon yon viris,
  • oswa akimilasyon lajan nan yon kont d epay a enterè konpoze.

 

Bagay ki enpòtan pou w sonje sou kwasans eksponansyèl se ke li vin de pli zan pli gwo nan yon vitès de pli zan pli vit. Se kon sa, yon ti chanjman nan kòmansman an ka gen yon gwo enpak pita alafen.

Mwen espere ke eksplikasyon sa a ede w konprann konsèp kwasans eksponansyèl la. Li se yon konsèp kaptivan ki gen anpil aplikasyon nan diferan domèn nan lavi ak matematik.

To top