Lavni

Konsepsyon de yon machin elektrik adapte pou anviwònman twopikal

Men kèlke karakteristik ke li va genyen :

Sistèm refwadisman efikas:

Machin nan dwe ekipe ak yon sistèm refwadisman efikas ki kapab sipòte tanperati ki wo ak imidite. Konsa motè a avèk lot pyès mekanik yo kapab dire plis lontan.

Entegrasyon enèji solè:

Pran avantaj de solèy abondan nan rejyon twopikal yo, machin nan ka ekipe de panno solè an wo tèt li oswa nan lòt zòn apwopriye. Panno sa yo ka deplwaye e dirèkteman chaje batri machin nan, lè li estasyone, anplis de sa, pandan ke LaMachin ap kondui li kapab konekte tou ak kab elektrik anlè wout la. Elektrisite ki sòti nan pano solè ki enstale arebò wout yo.

Materyèl ki lejè ak dirab:

Itilize nan materyèl ki lejè, tankou alyaj aliminyòm, diminye konsomasyon enèji ak amelyore pòte machin nan. Anplis de sa, materyèl dirab tankou fib kokoye ka sèvi pou chèz yo, Materyèl sa yo soti nan pwodwi agrikòl, an akò ak prensip dirabilite ekolojik.

Lè yo enkòpore karakteristik konsepsyon sa yo, yon machin elektrik apwopriye pou anviwònman twopikal ka bay refwadisman efikas, sèvi ak enèji solè, sèvi ak materyèl dirab, ak fè fas ak anviwònman inik ke nou genyen an. Yon machin konsa ankouraje diminye enpak sou Lanviwònman, epi li bay nou dè solisyon de transpò konfòtab.

 

 

To top