Depaman

Konble divizyon nimerik la:

Tit: 3 Kalite Aparèy ki pèmèt Aksè Entènèt nan Peyi Twazyèm Monn

Entwodiksyon:

Nan laj nimerik jodi a, aksè a entènèt la vin tounen yon nesesite pou devlopman sosyal, ekonomik ak Ledikasyon. Sepandan, konble divizyon nimerik la rete yon defi enpòtan, sitou nan peyi twazyèm mond lan. Malgre limit yo, plizyè aparèy inovatè te parèt kòm zouti puisan nan konekte moun nan mond lan sou entènèt. Nan atik sa a, nou pral eksplore twa kalite d aparèy ki jwe yon wòl enpòtan nan pèmèt aksè entènèt nan rejyon sa yo.

1. Telefòn mobil:

Telefòn mobil yo te revolisyone koneksyon nan peyi twazyèm mond. . Telefòn mobil yo bay yon pòtay pou enfòmasyon, kominikasyon ak sèvis entènèt. Atravè plan de done mobilmoun yo ka navige sou entènèt la, e jwenn aksè a rezo sosyal, itilize apps messagerie, e menm angaje yo nan bank mobil.

2. Tablèt ki ba pri:

Tablèt ki ba pri yo te parèt kòm yon lòt aparèy efikas pou aksè entènèt nan peyi twazyèm mond. Aparèy abòdab ak pòtab sa yo bay yon ekran pi gwo ak fonksyonalite amelyore konpare ak telefòn entèlijan. Tablèt yo patikilyèman benefisye pou elèv yo, paske yo ka jwenn aksè nan kontni edikatif, e-liv, ak kou sou entènèt, pèmèt yo ak konesans ak amelyore rezilta aprantisaj yo. Anplis de sa, tablèt yo ka sèvi kòm zouti valab pou antreprenè, kiltivatè, ak travayè swen sante yo, fasilite aksè a enfòmasyon sou mache, resous agrikòl, ak konsèy medikal.

3. Sibè Kafe:

Nan zòn kote aksè endividyèl nan entènèt la limite, sant entènèt kominotè yo vin tounen yon liy de sovtaj pou kapab konekte . Sibè Kafe kominotè yo ogmante koneksyon entènèt ki deja egziste Yo pèmèt moun ki pa gen aksè pèsonèl a entènèt konekte sou entènèt la, yo ankouraje kominikasyon, aprantisaj, ak opòtinite ekonomik nan kominote a. I

To top